Du må påbegynde din køreuddannelse 3 måneder før du fylder 17 år.

Teoriundervisningen er 8 gange fordelt over 10 uger. Efter manøvrebane skal du ud at køre på vejen en gang om ugen. Derefter følger tid på prøver og evt. ekstratimer.

Holdstarter 2020

Der er ikke flere pladser i 2020

Du tilmelder ved at ringe eller sende sms til 29 41 03 34 eller sende en mail til lisesks@gmail.com

Holdstarter 2021

Tirsdag d.05/01 kl.16.00 – Horsens

Tirsdag d.09/03 kl.16.00 – Horsens

Tirsdag d. 11/5 kl.16.00 – Horsens

Du tilmelder ved at ringe eller sende sms til 29 41 03 34 eller sende en mail til lisesks@gmail.com

Teoriundervisning:

Da jeg er en del af Team 1.driver i Horsens, vil teoriundervisningen foregår i Borgergade 23c i Horsens. Når teoriundervisningen er om eftermiddagen kan du komme lige fra skole og have aftenen fri til andre aktiviteter. Vi er primært to kørelærere, der deler teoriundervisningen mellem os, og de gange det er mig der underviser, kan du måske køre med mig til Juelsminde efter undervisning (med forbehold for at jeg har køreundervisning efter teori).

Køreundervisning:

Tilmelder du hos mig, er du sikker på at køre med mig, og som lokal kørelærer i Juelsminde vil du ind imellem kunne starte eller slutte din køreundervisning hjemme.

Køreundervisningen vil ligge på forskellige tidspunkter og selvom vi forsøger at lægge kørslen uden for skoletid, kan fravær ikke helt undgåes. Du skal i følge loven køre i forskellige typer trafik, og af undervisningsmæssige hensyn skal kørslen tilrettelægges på forskellige tider af dagen.

Din lokale kørelærer

Lises køreskole er en del af Team 1.driver i Horsens, hvor teoriundervisningen vil foregå. Vi er flere kørelærere der deler teoriundervisningen mellem os. Du vil som udgangspunkt køre med den samme kørelærer til praktisk undervisning gennem hele forløbet.

Formiddagsholdet deler jeg med Helle Thisted og tirsdag deler jeg med Tanja Phil. Tilmelder du ved mig, er du sikker på at køre med mig.

Hele forløbet varer ca. 3 måneder. Teoriundervisningen strækker sig over 8 gange fordelt på 10 uger, og derefter kommer lektionerne på køreteknisk anlæg (glatbane), teoriprøven og køreprøven.

I forløbets varighed tages der forbehold for evt. ekstra kørelektioner samt evt. ventetid på prøver. Du skal selv sørge for en lægeerklæring, et færdselsrelateret førstehjælpsbevis og er du under 18 år, skal du også have en samtykkeerklæring fra begge dine forældre. Din ansøgning kan først godkendes på borgerservice, når dette er på plads. Sørg for at få det i orden hurtigst muligt, så det ikke forsinker processen.