Info inden du starter

Inden du starter

Her finder du en række oplysninger og informationer, som du skal bruge før, under og efter du er startet i køreskolen.

Inden du starter:

Ved første teorigang skal du have følgende papirer med og aflevere dem til mig.

  • Lægeerklæring
  • Bevis for færdselsrelateret førstehjælp
  • Samtykkeerklæring hvis du er under 18 år

Lægeerklæring

Få allerede nu bestilt tid ved din egen læge til en lægeerklæring. Den må dog når jeg får den ikke være ældre end 3 måneder gammel.

Førstehjælp

Der er flere steder du kan tage et kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Ungdomsskolen, Røde kors, Bjerregård (i Vejle).

Nogle steder får du beviset elektronisk og skal selv printe det ud.

Samtykkeerklæring

Dette gælder kun hvis du er under 18 år når du starter i køreskolen.

Denne erklæring finder du som vedhæftet fil i samme mail som du fandt dette dokument eller på færdselsstyrelsens hjemmeside.

Erklæringen skal have BEGGE dine forældres underskrift, hvis de deler forældremyndigheden.

Betaling

Til køreskolen

Du betaler i 3 rater.

  1. rate er depositum (2000,-kr.) der betales ved tilmelding
  2. rate (8600,- kr.)
  3. rate (6300,- kr.)

Depositummet tilbagebetales ikke ved framelding, men kan overføres hvis du ønsker at starte på et senere hold.

Den samlede pris for al lovpligtig undervisning OG leje af bil til køreprøve er 17.550,-kr.

ALT skal være betalt inden køreprøven.

Til staten

Du skal betale 1000,- kr. til staten i prøvegebyr. Du vil modtage et link i din e-boks.

Er du uheldig at dumpe enten teoriprøve eller køreprøve skal dette gebyr betales igen.

Under forløbet

Teori og kørsel hænger nøje sammen, og det er lovpligtigt at følge planen korrekt.

Teoriundervisning

Undervisningen foregår på Tofteskovvej 1, 7130 Juelsminde

Der er undervisning 8 gange fordelt på 8-10 uger og der er mødepligt. Dog kan du pga. studietur el.l. være fraværende én gang.

Du vil modtage en kode til et internetsystem, så du kan øve teori hjemme.

Kørelektioner

Du skal ud at køre en gang om ugen. Vi aftaler kørsel efterhånden og du skal være lidt fleksibel mht. tidspunkter, da det rent lovmæssigt er bestemt at du skal køre på forskellige tidpunkter af dagen af hensyn til trafikmængde. Vi forsøger at lægge det udenfor skoletid, men det kan ikke lade sig gøre hver gang. Vi forventer at du er lidt fleksibel med køretider.

Ekstra kørelektioner

Du skal forvente at du skal bruge 2-4 ekstra kørelektioner. Jeg har været kørelærer siden 2010 og haft 4 elever der har kunnet nøjes med de 16 obligatoriske lektioner. Du kan være sikker på at jeg ikke kører mere end det er nødvendigt, men du skal være færdselssikker inden du kommer til køreprøve. Vi vurderer det sammen.