Til mor og far

I er naturligvis velkomne til at kontakte mig ved evt. spørgsmål i forbindelse med tilmelding.

Som hovedregel er det eleven jeg kommunikerer med, da det er ham/hende jeg har kontakten med i teorilokalet og i bilen.

Er din søn/datter under 18 år ved påbegyndelse af undervisning til kørekort skal der udfyldes en samtykkeerklæring med BEGGE forældres/værgers underskrift. Den modtager du et link til på mail ved tilmelding.

Alle elever er forskellige, med individuelle behov. Derfor er der ingen fast grænse for evt. ekstra kørelektioner, og behovet vurderes løbende i køreundervisningen, ud fra Lovens krav ifølge undervisningsplanen.

Et kørekort er en livs-investering, og jeg vil som kørelærer gøre mit yderste for at hjælpe din søn/datter frem til en bestået teori og køreprøve, og endnu vigtigere – en god ballast til at blive sikre bilister på egen hånd.

BEMÆRK!

Der er desværre en stigende tildens til at elever udebliver eller melder fra til aftalte kørelektioner med meget kort varsel. Hvis dette sker, vil der være betaling for bookningen, såfremt det ikke lykkes at videregive køretiden til anden elev.

AFBUD SKAL SENEST OPLYSES KL 16:00 DAGEN FØR PLANLAGT KØRSEL.

VED UDEBLIVELSE FRA PLANLAGTE KØRELEKTIONER, PÅLÆGGES NY BETALING.

KØREPRØVEN AFLYSES PÅ DAGEN, VED MANGLENDE BETALING FOR EKSTRALEKTIONER.

Bliver du forhindret i at følge undervisningen som følge af sygdom eller lign. er det vigtigt at du kontakter mig, så vi kan aftale hvad der skal ske fremadrettet. Dette skyldes, at både kørelærer og elev, skal følge gældende regler for pauser og ophold i undervisningen. (max 3 måneder)

Eleverne oplyses naturligvis om dette, allerede ved holdstart

Kørelektioner vil foregå I Horsens/Vejle primært på hverdage fra 8-16, men det aftaler vi efterhånden.

Mørkekørsel skal dog først gennemføres efter solnedgang.