Din lokale kørelærer

Vil du være sikret at køre med mig der er lokal i Juelsminde, skal du tilmelde dig et af mine egen hold i Juelsminde/Sejet. Dette er små hold, med maks 6 elever pr. hold. Enkelte hold vil hav plads til 9 (januar og august).

Lises køreskole er også en del af Team 1.driver i Horsens, hvor teoriundervisningen vil foregå. Vi er flere kørelærere der deler teoriundervisningen mellem os. Du vil som udgangspunkt køre med den samme kørelærer til praktisk undervisning gennem hele forløbet.

Formiddagsholdet deler jeg med Helle Thisted og tirsdag deler jeg med Tanja Phil. Tilmelder du ved mig, er du sikker på at køre med mig.

Hele forløbet varer ca. 3 måneder. Teoriundervisningen strækker sig over 8 gange fordelt på 10 uger, og derefter kommer lektionerne på køreteknisk anlæg (glatbane), teoriprøven og køreprøven.

I forløbets varighed tages der forbehold for evt. ekstra kørelektioner samt evt. ventetid på prøver. Du skal selv sørge for en lægeerklæring, et færdselsrelateret førstehjælpsbevis og er du under 18 år, skal du også have en samtykkeerklæring fra begge dine forældre. Din ansøgning kan først godkendes på borgerservice, når dette er på plads. Sørg for at få det i orden hurtigst muligt, så det ikke forsinker processen.

Vi kørelærere gør vores bedste for, at der skal være en god stemning i undervisningen, og håber du vil være med til at gøre at det bliver lærerigt og sjovt at tage kørekort.

Der undervises og undervejs snakker vi om emnerne. Vi snakker om love, regler, manøvrer, færdselssituationer generelt og hvad der ellers må melde sig af trafikale spørgsmål.

Du får en kode til et undervisningssystem på internettet, så du i ro og mag kan sidde hjemme og øve dig. I dette system er der også ubegrænset med tests.

Undervisningen er bygget op om en lektionsplan, hvor teori og kørsel følges ad. Du bliver undervist i både teori og praktik således at det der skal køres i praktisk undervisning er det samme som er gennemgået i sidste teoriundervisning.