Dataopbevaring

Oplysningspligt

Behandling af persondata i tilknytning til din køreuddannelse
Lises Køreskole, Peter Holst Vej 11, 7130 Juelsminde, CVR nr. 33798709 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på Tlf. 29410334, e-mail: lisesks@gmail.com

Behandlingen af dine personoplysninger
Lises Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, navn, adresse, telefonnummer, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

Opbevaring og sletning
Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.
Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til politiet.
Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er under 18 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og lægeerklæring behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til køreskolen som opbevarer disse efter gældende regler.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger
Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

Politiet og tilsynsførende
Evt. samarbejdende kørelærere
Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.
Evt. tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening
Ekstern underviser i førstehjælp
Administrationscentre
Færdselsstyrelsen
It-leverandører

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

Ret til at få indsigt i dine oplysninger
Ret til at få urigtige oplysninger rettet
I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.