Denne artikel beskriver “betinget frakendelse”, “ubetinget frakendelse” og “kørselsforbud”. 

Betinget frakendelse:

Betyder, at du bevarer førerretten på tre betingelser:
  1. Du består en kontrollerende køreprøve inden for en frist, som politiet fastsætter
  2. Du begår ikke alvorligere færdselsforseelser indenfor prøvetiden, der er 3 år.
  3. Skyldes frakendelsen spirituskørsel, skal et alkohol og trafik kursus (at) også være gennemført (se mere under links).
​Der er ingen krav om undervisning inden prøverne, men dumper du f.eks. Teoriprøven, mister du kørekortet og må derfor ikke køre bil, før du har bestået begge prøver. Så vær sikker på at bestå første gang. Jeg anbefaler, at du får mindst 2 kørelektioner inden den praktiske prøve.

Ubetinget frakendelse

Er du blevet frakendt dit kørekort ubetinget, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Det er også igennem dem, du skal søge om at få lov til at generhverve det igen. Du skal rette henvendelse til borgerservice, hvor du udfylder en ansøgning – husk at medbringe et pas billede.​Der kan gå op til 2 måneder før din ansøgning bliver godkendt.​Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, skal der også gennemføres et alkohol og trafik kursus inden den kontrollerende køreprøve. Der er ikke krav om, at du skal modtage undervisning i teori eller kørsel inden den kontrollerende køreprøve, men det vil nok være en god idé at få undervisning i teori og kørsel inden prøverne. Dumper du mere end 3 gange, skal du aflægge prøver i samtlige kategorier, du har kørekort til. Der skal også aflægges prøve i samtlige kategorier, man ønsker at generhverve, hvis der er gået mere end 3 år, siden førerretten blev inddraget.

Kørselsforbud

Kørekortindehavere, der har haft kørekort i mindre end 3 år og begår en færdselsforseelse, der efter de tidligere regler medførte en betinget frakendelse af førerretten, får nu i stedet pålagt et øjeblikkeligt virkende kørselsforbud. Du er således afskåret fra at føre bil, 3-hjulet motorcykel, traktor, motorredskab og stor knallert, indtil du har gennemført særlig køreundervisning (7 teorilektioner og 8 kørelektioner), hvilket du kan tage hos mig.​Inden du igen får kørekortet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve.​Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et ANTkursus, inden du kan gå op til den kontrollerende køreprøve.