Undervisning


Teoriundervisning:

Vi får pr.1.januar helt nye lokaler på Sønderbrogade 48 i Horsens!

Teoriundervisningen er om eftermiddagen (kl.16) så du kan komme lige fra skole og have aftenen fri til andre aktiviteter. Vi er to kørelærere, der deler teoriundervisningen mellem os, men det vil som udgangspunkt altid være den samme kørelærer og bil du har til praktisk undervisning.


Køreundervisning:

Køreundervisningen vil ligge på forskellige tidspunkter og selvom vi forsøger at lægge kørslen uden for skoletid, kan fravær ikke helt undgåes. Du skal i følge loven køre i forskellige typer trafik, og af undervisningsmæssige hensyn skal kørslen 

Vi forventer du er fleksibel mht. køretider.