Kørsel

Køreundervisning:

Køreundervisningen vil ligge på forskellige tidspunkter og selvom vi forsøger at lægge kørslen uden for skoletid, kan fravær ikke helt undgåes. Du skal i følge loven køre i forskellige typer trafik, og af undervisningsmæssige hensyn skal kørslen være både formiddag og eftermiddag.

Jeg forventer du er fleksibel mht. køretider. I den tid du tager kørekort skal det være din prioritet.

vi vil som udgangspunkt starte og slutte kørslen i Horsens/Vejle, men har du dagens første eller sidste tid, kan det måske blive i Juelsminde (eller hjemmefra din adresse).